Ads

Sunday, October 29, 2017

一次遊 60Km

早幾天,第一次連續遊了 60公里 ... ... 原來都幾辛苦 ... 特別是頸部 ... 終於對個頭盔有點感覺 ... ... CB 190R 始終都不及 真正的街車坐姿舒服。

今次是晚間出車 ... 都是去熟識的地方,但選擇行新的路線 ... ... 所以 ... 走錯路,雖然有GPS導航,但因自己心急,早了一個路口轉灣,所以走錯路,入了橫街窄巷,終於見識到香港的道路 ... ... 真係 入錯難返 ... 入錯線就很難走回頭,被迫轉去另一個方向的區域,而且要跑一段路才可轉回自己想去的方向。加上晚間視線不佳,自己又有 散光問題,方向路牌較難看清,短短一段不熟悉的市區路,原來都不易走。

駕駛不難 ... 最難是認路,今次的夜跑高估了自己的能力,下一次真的要先記熟路線,不可以太依賴GPS的語音導航,因好多時 的 "500米後轉左" ... 這幾百米路代表哪一個街口,在市區真的不易掌握。

到現時為止,我的 CB 190R 都還沒有跑過 1000Km ... ... 一來早前的幾個月都不斷打風或落雨,遊車的P仔真的不想冒險遊車,但到現時為止 ... CB 190R 都算表現穩定,加上尾避震可能已使用了一段時間,開始軟下來,坐高自然下降一些,我停車落腳時都感到較輕鬆。以現在的經驗,如是跑市區多,經常要停車,坐高真的要選擇配合自己腳長,停車時可以輕鬆單腳平放真的會舒服很多,萬一路面不平,落腳位不佳亦不至於出現倒車的危險。

玩電單車,身材高的人真的有先天優勢 ... ...